شرکت در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف
جهت یاری شما برای دریافت نتیجه ی هرچه بهتر

خدمات شرکت در جلسات تشخیص و حل اختلاف


همان طور که از توضیحات بالا بر می آید احقاق حقوق افراد حاضر در مناقشات کاری در گروی حضور موثری است که در جلسات هیات های تشخصی و اختلاف خواهند داشت. کاری که ما انجام خواهیم داد، قبل از جلسات هیات های مذکور آغاز خواهد شد. یعنی سعی بر رسیدن به تفاهم و صلح با طرف شکایت شما قبل از ورود به جلسات حقوقی. اما اگر به هر دلیلی این امر میسر نشده باشد، مثلا در صورتی که مراجعه دیر صورت گرفته باشد و نزدیک به جلسات هیات تشخصی و اختلاف باشیم، چاره ای نیست، با تهیه ی لایحه های قدرتمند و مستندِ دفاع در جلسات هیات تشخیص و اختلاف در کنار شما حضور می یابیم و با لطایف الحیلِ حقوقی به سوی حقیقت نور می تابیم.

گاهی اوقات حق با ما است اما نمی دانیم چگونه مطلب را بیان کرده خودمان را به دیگران اثبات کنیم. تفاوتی ندارد موضوع چه باشد، در هر محکمه ای نیاز است که مستدل و قابل استناد، ادعا کرد. در این بخش مختصری از خدمات ما با موضوع شرکت در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف را بیان کرده ایم. برای افرادی که درگیر اختلافات کاری هستند بد نیست که سطرهای آینده را در گوشه ی ذهن داشته باشند.

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با


برآورد آنلاین قیمت تماس با ما

شرکت در جلسات هیات حل اختلاف


اگر به هر دلیلی هیات تشخیص، صلاحیت صدور حکم نداشته باشد و یا حکمی که صادر می کند از طرف افراد حاضر در مناقشه عادلانه به نظر نیاید، نوبت به ورودِ هیات حل اختلاف است. ماهیت و نحوه ی چیدمان افراد حاضر در این هیات مشابه سابق است با این تفاوت که هر قشر سه نماینده دارد و مجمع تصمیم گیری 9 نفره خواهد بود. 3 نماینده ی دولت، 3 نماینده ی کارفرما و به همین تعداد نماینده های نیروی کار(کارگری).


شرکت در جلسات هیات تشخیص


اگر استثناهای قانونی را در نظر نگیریم، هر اختلافی بین کارفرما و نیروی کار در وهله ی اول، از کانال هیات تشخیص گذر می کند. هیات تشخیص مجمعی است سه نفره، متشکل از نماینده وزارت کار، نماینده ی نیروی کار و کارفرما. در مواردی که اختلاف بین شخص کارفرما و کارگر باشد، حکم این هیات شبیه به دادگاه قابلیت اجرا دارد، اما وقتی مساله جمعی است در نقش میانجی مشاوره و راهکار قابل اتکایی ارائه داده و صدور حکم را در صورت عدم توافق و تفاهم، به مراجع بالاتر اراجاع می دهد.

نحوه ی کار ما

home_employment_pic25۱

گام اول

ثبت درخوات و سفارش
home_employment_pic26۲

گام دوم

بررسی درخواست و برآورد قیمت
home_employment_pic28۳

گام سوم

عقد قرارداد و اجرا
home_employment_pic27۴

گام چهارم

پرداخت هزینه ی قرارداد