منابع انسانی
راهکار هوشمند اشکان

آشفته بازار دنیای مدرن کارها را به جایی رسانده که قبل از پذیرفتن هر تعهدی باید شرایط را از زوایای مختلف بررسی کرد و زیر ذره بین قرار داد. گزاره ی فوق در جغرافیای انسانی ما با شدت و حدت بیشتری صادق است و کم تر می توان روی عهد و حسن رفتارِ افراد حقیقی و حقوقی حساب باز کرد. در چنین شرایطی است که شرکت هایی تحت عنوان مشاور منابع انسانی می کوشند تا خلا ناشی از بی اعتمادی را از بین برده و در زمان چالش با اتکا به شناخت دقیق از ظرایف قانونی، اختلاف بین افراد و سازمان ها را تعدیل سازند. اگر بخواهیم تعریفی دقیق تر از رسالت ذاتی مشاور منابع انسانی ارائه دهیم باید بگوییم که طیف وسیعی از ارتباطات اجتماعی اگر از ابتدا تحت نظر آموزه های علمی و تخصصی این حوزه شروع شوند، هیچگاه به مناقشات پیچیده منجر نمی شوند، از یک قرار داد ساده ی کاری گرفته تا امور پیچیده ی مالیاتی

باری، در هر شرایطی که هستید در صورتی که احساس نیاز به دریافت خدمات مشاوره دارید می توانید روی ما حساب کنید. تفاوتی ندارد در امور پیچیده ی حقوقی و کیفری درگیر باشید یا با کارفرمای خود به مشکل خورده اید، قصد عقد قرارداد با یک نیروی کار دارید یا به دنبال یک وکیل حاذق برای پیگیری مطالبات خود هستید، در تمامی این زمینه ها و بیشتر از آن تیم های متخصص در اختیار داریم و آماده به کاریم.


بیشتر بدانید

با مشکلات
حقوقی مواجه شده اید؟


قبل از هر اقدامی
اول با ما مشورت کنید!

مطالعه بیشتر


آخرین اخبار و مقاله ها

در عرصه وکالت امور کار، تامین اجتماعی، حقوقی و کیفری